Ang kinabuhi nga pagkabilanggo sa ChinaKinabuhi nga pagkabilanggo sa China mao ang legal nga alang sa usa ka matang sa krimen

Pasayloa mahimong gi-isyu pinaagi sa Nasyonal nga mga Tawo sa Kongreso

Piniriso gihukman sa kinabuhi nga pagkabilanggo usab nga gikinahanglan sa pag-alagad sa pipila ka mga panahon sa nag-inusarang nga pagkabilanggo.

Kadtong ubos sa napulo ug walo usab nga gipailalom sa kinabuhi nga pagkabilanggo

Bisan tuod ang kinabuhi nga pagkabilanggo wala anaa nga ingon sa usa ka mandatory nga silot sa China, ang mosunod nga mga krimen mahimo nga dad-on sa kinabuhi nga pagkabilanggo