Ang Komon nga mga Kabtangan sa ilalum sa China sa Kaminyoon Balaod