CPEC mga proyekto nga nahuman sa uban nga dolyares sa. siyam ka bilyon nga investment, sa China nag-angkon